Arrangementer


Sanitetshuset liggjer på

mindre enn 5 min gå-    avstand veien oppover      frå kaien nærme Rimi- butikken.

Disippelkurs 2015


Me starte med ei ny serie disippelkurs.

Denne gongen bruker me undervisning frå DVD, som gjere det muligt å gi eit gratis tilbod.


Me skal behandle forskjellige tema, t.d

Guds (Agape) kjærlighet

Korleis vere ein disippel

Menigheten som Jesu kropp


Gi gjerne beskjed om du vil vera  med

per sms eller tlf. på  90796882 (Irma)Dette gjere me etter Misjonsbefalingen:


Matt 28:18-20

18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.

19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og

Sønnens og Den Hellige Ånds navn

20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil

verdens ende.»


Mark 16:15-18

15 Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker!

16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.

17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale

nye tungemål,

18 og de skal ta slanger i hendene; og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. De

skal legge hendene på syke, så de blir friske.»Dette gjelder ikkje bare for evangelister og pastorer,

men for alle som vil følge Jesus!Kulturhuset liggjer  på bakken opp frå  Coop-butikken i sentrum, minder enn  5 min gå avstand.


Copyright 2013 © All Rights Reserved