Disippelskule Nytt Liv Suldal

                   


                  DISIPPELSKULE NYTT LIV SULDAL   


Mål: Istandsette Kristi Kropp ( Guds menighet )


 


 Det som blir undervist er blant anna:


•Finn din identitet i Kristus

•Finn din plass i Kristi Kropp

•Nådegåver

•Det profetiske

•Tilbedelse/lovsang

•Åndelig krigføring


Påmelding:


Påmelding går via e-post eller per sms/telefon. Oppgi namn, adres og ev. tilhørighet (t.d. menighet, husmenighet, husfelleskap)


Betaling kan gjeres på forhand eller per gong. Det kan gjeres ved overføring på kontoen til menigheten.


Viktig for oss å vete når ein er forhindra mht innkjøp av mat. Me håpar sjølsagt at dette kan bli prioritert, men viss ein er forhindra, gi gjerne tydelig beskjed.


N.B. Ein treng ikkje vera tilknytta til Nytt Liv nettverket for å delta på disippelskulen Pris: 300 NOK per gong


e-post: post@nyttlivsuldal.no

mobil: 90796882 (Irma)

kontonr. 3520.64.74457

VIPS: nr følger            Vær frimodig og formidle dette tilbodet vidare!Jesaja 52: 1, 2


1. Våkn opp, våkn opp og kle deg i kraft, Sion! Kle deg i finklær, Jerusalem, hellige by! For aldri mer skal en uomskåren eller uren komme inn i deg. 

2. Rist støvet av deg, reis deg opp, sett deg, Jerusalem! Løs lenkene du har om halsen, datter Sion i fangenskap!Meir om disippelskulenMisjonsbefaling

Det er ein glede for oss å kunne starte med ein disippelskule i Suldal for å istandsette Kristi Kropp! Me ynskjer å sjå Guds folk oppfylle misjonsbefalinga.

(Mark. 16:15-18)


Utrustning

Me har blitt kjent med fleire i Suldal og andre kommunar rundt oss, og opplever eit behov hjå mange som lengtar etter å komme i funksjon ved å få meir undervisning og for å bli disippelgjort.

Og så trur me også at dei som allerede har ei tjeneste, kan bli enda meir utrusta. Som Paulus seier; me skal alltid strekke oss etter meir!


Finn din plass

Gud har gitt kvar enkelt eit personlig oppdrag for å vinne sjeler. I tillegg er det viktig å finne sin plass i Kristi kropp, slik at me kan fungere saman som lemmer i det som Jesus har stifta, Guds menighet.

Alle har me vårt sted kor Gud har plassert oss, men som Guds menighet er det viktig å stå saman.


Felles måltid

For å bli bedre kjent med kvarandre og dele det me opplever med kvarandre i ein avslappa atmosfære, skal me ha felleskap rundt bordet med eit enkelt måltid før undervisninga startar.


Undervisning

Blir leda av forskjellige personer/tjenestegåver frå gang til gang.

Me vil at Gud skal lede oss i korleis denne disippelskulen skal være, derfor kan det bli endringar undervegs.


Menigheten styrket og fri

Me trur dette er ei tid Gud vil at Hans menighet skal kle seg i styrke og bli fri frå lenker (Jes. 52). Vi skal vere med å få Guds rike nær og forvandle samfunnet!
                                         


Andre semester semester haust 2019:  følger!


Dato                              Undervisning                                    Talar      


21. sept                                                               Svein Nordvik

30. nov                Helliggjørelse & dåp i Ånden      Arild Teikari

... desOppsett av disippelskule:


Kl.17.00-18.00        Felleskap rundt bordet, enkel mat

kl.18.00-ca.21.30   Undervisning i 2-3 seksjoner med pauser innimellom

ettermøte med betjening ved Den Hellige Ånd så lenge det er behov.

Dette hadde me i 2018:


Dato                              Undervisning                                Talar      


17. mars                Nådegåver                            Svein Nordvik

21. april                Det profetiske                      Berit Hovstad

16. juni                 Den herliggjorde menighet    Arild Teikari

 

Me har pause i jui og august, og fortsetter:


22. september        GÅTT UT                            Sigurd Bylund

20. oktober             Å vente på Gud                  Heidi og Tore Kransberg

24. november          Endetiden                           Svein Nordvik

15. desember           Visjonen for deg               Arild Teikari


                   Me  gleder oss til å sjå at Guds menighet skal reise seg og

                                       Guds rike blir synlig iblant og rundt oss!


Copyright 2013 © All Rights Reserved